Commercials: “NDU Tianjin Dredging”

Best of Show Nominee

Entrant: Dans Digital, Shenzhen / China
http://www.dans.com.cn/en/
Production Company: Dans Digital, Shenzhen / China
Director: Bohong Deng
Executive Producer: Cuimin Zhou, Yan Jiang, Guibing Xu, Yucheng Chen, Liling Gao
Editor: Yuping Duan
Visual FX: Jinliang Jiang, Quan Li, Haixiang Hong
Layout: Hongming Xiang Minsheng Lin, Jujun Zhang, Junwen Xu, Xiaozhen Cheng, Rongxiang Yang, Leisi Feng, Zhijing Sun
Post production: Guanghao Xu,Yan Li,Zhiqiang Chen, Hui Yang

Pin It on Pinterest

Share This