Brand Identity: “CEEC Show Case”

Best of Show WINNER

Entrant: Dans Digital, Shenzhen, Guangdong / China

Advertiser: Shenzhen International CEEC Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong / China
Production Company: Dans Digital, Shenzhen, Guangdong / China
Director: Bohong Deng
Executive Producer: Cuimin Zhou, Yan Jiang, Guibing Xu
Post Production: Guanghao Xu
Editor: Yuping Duan, Jie Yu
Visual Effect: Jinliang Jiang, Quan Li, Quan Jiang
Layout: Yan Li, Hongming Xiang, Zhiqiang Chen, Junwen Xu, Chao He, Weicheng Zheng,Mini Chen
Photographer: Bo Yang, Minsheng Lin, Jiahuan Wan, Jujun Zhang, Zhichen Tang
Production Assistant: Yucheng Chen, Liling Gao, Haijiao Bao

Pin It on Pinterest

Share This